Лого ДГ 'Светлина'

Проекти

Стартира проект "Деца, учители и родители - заедно за по-добро бъдеще в Трявна"

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ Бенефициент: Министерство на образованието и науката Дейност 1: Допълнително обучение по български език за деца

Обява свободно работно място за длъжността "логопед"

© 2020 ДГ "Светлина" | дизайн Инфоцентър Трявна