Лого ДГ 'Светлина'

Проекти

Стартира проект "Деца, учители и родители - заедно за по-добро бъдеще в Трявна"

Информация Обява персонал Покана Обява учители Обява експерти Обява експерти 2 Обява експерти 3 Обява експерти 4 Обява експерти 5

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ Бенефициент: Министерство на образованието и науката Дейност 1: Допълнително обучение по български език за деца

Проект № BG05SFPR001-1.003-0001 „Силен старт“, реализиран от МОН и финансиран по програма "Образование".

© 2020 ДГ "Светлина" | дизайн Инфоцентър Трявна