Лого ДГ 'Светлина'

Новини

Участваме в проект № BG05SFPR001-1.003-0001 „Силен старт".

30 Май, 2024

Уведомяваме Ви, че ДГ "Светлина“ участва по проект № BG05SFPR001-1.003-0001 „Силен старт“, реализиран от МОН и финансиран по програма „Образование“. Една от основните цели на проекта е да се разгърне потенциала на децата чрез подкрепа за личното развитие с оглед по-успешна социална реализация.

За целта в ДГ „Светлина“ сме наели ЛОГОПЕД г-жа Диана Генева. Тя оказва професионална помощ на децата с говорни нарушения.

Чрез дейностите по проект „Силен старт“ повишаваме езиковата култура на децата чрез допълнително обучение по български език, занимания по интереси и др.

Проектът предвижда да бъдат стимулирани и възможностите за изява на децата в тази ранна възраст, подкрепа на децата със специални образователни потребности и на децата с изявени дарби чрез различни дейности, които ще организираме. С интеграцията на нови подходи и методики за подкрепа, проектът се очаква да допринесе значително за повишаването на качеството на предучилищното образование и да осигури на децата в България „силен старт“ в живота.


Други новини


Архив на новините

2024
2023
2020

© 2020 ДГ "Светлина" | дизайн Инфоцентър Трявна