Лого ДГ 'Светлина'

Новини

Отново на детска градина

27 Май, 2020

Уважаеми родители,

В изпълнение на Заповед №345/22.05.2020 година на Кмета на Община Трявна и Мерките за организиране дейността на детските градини след възстановяване приема на децата в ДГ „Светлина‘‘ и с цел предотвратяване на разпространение на COVID – 19, Ви уведомяваме за следното:

  1. Ограничава се достъпът на външни лица в детското заведение, включително и за родители;
  2. Създадена е организация за прием на децата на централния вход на детското заведение от пом. възпитател. Ще бъде отворен само централният вход от 7.00 до 8.30 часа. Задължително е спазването на този часови диапазон! Преди и след посочения час деца няма да се приемат! Моля говорете с детето предварително, че ще се разделите още на входа, че няма от какво да се притеснява, просто вече са големи и трябва да се оправят сами. Да знаят, че персоналът ще носи маска или шлем. Да няма напрежение. Задължително носете плик, в който детето да постави обувките, с които е пристигнало на детска градина!
 3. На входа ще се провежда сутрешен филтър на деца и персонал от медицинската сестра, който включва:
   - измерване на температура – задължително първия ден, следващите при необходимост;
   - преглед за наличие на грипоподобни симптоми- зачервено гърло, кашлица, хрема.
  4. При установяване на деца и персонал с висока температура и грипоподобни симптоми, същите ще се отстраняват незабавно. Моля, бъдете отговорни и при наличие на симптоми, както и остатъчна кашлица и хрема след боледуване, не водете детето на детска градина!
  5. При вземане на децата от детска градина ще има дежурен помощник-възпитател на входа, който ще Ви предава децата. Моля преди това съобщете по телефона на учителката да подготви детето. Вземането да става до 17.30 часа. Задължително!
  6. Предполага се, че приемът сутрин и издаването на децата вечер ще предизвика струпване на чакащи родители, затова Ви молим да проявите разбиране и да спазвате указанията на определените лица, които ще Ви посрещат на входа на детското заведение.
  7. Детското заведение е осигурило достатъчно количество дезинфекционни препарати, дезинфектанти за ръце за персонала и децата. Ежедневно трикратно ще се извършва дезинфекция на повърхностите в помещенията.
  8. Забранено е носенето на лични играчки.
  9. Осигурете на децата шише с вода, задължително надписано.
  10. Най-късно два работни дни преди планираното посещение да уведомят учителката на групата кога детето ще бъде на детска градина и за какъв период /седмица, месец/. За тази цел, всеки четвъртък ще има списък на входа, в който да се записвате за посещение за следващата седмица.
  11. Родители, които не са платили таксите, да ползват телефон за връзка с домакин 0897 090545 за уточняване на сумата и/или начина на плащане.
Сумата, предварително подготвена с бележка с името на детето и групата, поставена в найлонова торбичка, може да предавате сутрин на входа при приемане на детето на дежурния пом. възпитател.

Скъпи родители, всички ние сме в нетипична ситуация.
В тази връзка Ви молим да проявите разбиране и спокойствие, дисциплинираност и отговорно поведение.
Няма нужда от паника и страх! Има нужда от разбиране и дисциплина!

Весислава Александрова
Директор ДГ „Светлина“








Съгласие родител

Други новини


Архив на новините

2024
2023
2020

© 2020 ДГ "Светлина" | дизайн Инфоцентър Трявна